shadow

PROJEKČNÍ A STAVEBNÍ KANCELÁŘ REMARK JE ZAMEŘENÁ NA ARCHITEKTURU, PROJEKTOVÁNÍ A INŽENÝRSKOU ČINNOST
A NÁSLEDNĚ REALIZACI VYPROJEKTOVANÝCH STAVEB.

Zpracováváme kompletní projektovou dokumentaci včetně všech profesí (stavební část, statika, elektro, voda, kanalizace, plyn, topení) pro provedení stavby a to od fáze přípravy zakázky - zaměření objektu, po studii, dokumentaci pro provedení stavby a konečně až po závěrečnou kolaudaci.

Spektrum projektové činnosti zahrnuje širokou oblast - od novostaveb, rekonstrukcí nebytových prostor na provozovny, restaurace apod., rekonstrukcí bytů ( bytová jádra, nová dispoziční řešení) až po půdní vestavby a nástavby, které jsou stěžejní náplní naší kanceláře. Projektová dokumentace již od fáze studie je zpracovávána pomocí výpočetní techniky, což umožňuje nejen velkou pružnost a variabilitu řešení, ale i skutečné reálné zobrazení projektovaných objektů v 3D pohledech vč. průchodů objektem či zakreslení navržené stavby do reálného prostředí (fotografie). Změny a úpravy u jednotlivých fází projektové dokumentace jsou záležitostí několika kliknutí myší přímo před zákazníkem.

Součástí naší náplně práce je inženýrská činnost, tj. projednávání jednotlivých fází projektu s příslušnými úřady (památkáři, hygienici, hasiči apod.), zajištění vydání stavebního povolení, autorský a technický dozor při provádění stavby a následně zajištění vydání kolaudačního rozhodnutí.

Cenové relace vycházejí z výkonového a honorářového řádu vydaného ČKAIT s ohledem na specifiku jednotlivých zakázek, rozsahu prací a domluvených termínech, případně dalších podmínkách.